ZOSTAŃ SALETYNEM  

Co jest potrzebne, aby zostać saletynem?

 • miłość do Jezusa, Jego Kościoła oraz Jego Matki;
 • szczera motywacja i czyste intencje;
 • chęć życia we wspólnocie zakonnej;
 • pragnienie głoszenia Jezusa i Orędzia Maryi z La Salette swoim życiem i darami otrzymanymi od Boga;
 • postawa służby Bogu i ludziom;
 • zdrowie fizyczne i psychiczne;
 • ukończenie 18 roku życia.

Dokumenty wymagane podczas rozmowy z księdzem Prowincjałem:

 • własnoręcznie napisane podanie skierowane do księdza Prowincjała Polskiej Prowincji Księży Misjonarzy Saletynów i jego Rady (wraz z podaniem swej motywacji);
 • własnoręcznie napisany życiorys (gdzie wspomnisz o swoim wzroście wiary, szkolnej i zawodowej przeszłości, twoim udziale w życiu Kościoła oraz twojej sytuacji rodzinnej);
 • świadectwo chrztu (z aktualną datą) oraz bierzmowania;
 • ostatnie świadectwo szkolne (jeśli pragniesz iść drogą formacji do kapłaństwa, musi to być świadectwo maturalne lub dyplom ukończenia studiów);
 • opinia twojego księdza Proboszcza;
 • metryka urodzenia z USC;
 • 3 fotografie;
 • książeczka wojskowa oraz dowód osobisty;
 • świadectwo niekaralności.
 • badania potrzebne do przyjęcia do Zgromadzenia (aktualne tzn. nie starsze niż 3 miesiące):
  1. RTG klatki piersiowe
  2. Morfologię krwi w tym OB. i badanie VDRL
  3. Jeżeli kandydat jest pod stałą opieką poradni specjalistycznej (kardiologicznej, endykrynologicznnej, pulmonologicznej) to proszę zabrać ze sobą aktualne badania kierunkowe dotyczące własnej choroby z tej poradni.

  Wyniki badań proszę przywieźć ze sobą na rozmowy.

 


Droga kandydata na kapłana

 • 1 rok postulatu – czas poznania siebie, formacji duchowej i intelektualnej;
 • 1 rok nowicjatu – głębsze wejście w życie zakonne – kończy się złożeniem pierwszych ślubów zakonnych (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa) na okres 1 roku i przyjęciem stroju zakonnego (sutanna z czarnym pasem);
 • 6 lat studiów w Krakowie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II oraz formacji seminaryjnej (w tym czasie ponawia się śluby zakonne każdego roku);

Piąty rok studiów, to czas ostatecznego rozeznania i decyzji złożenia ślubów wieczystych. W tym okresie kandydaci do ślubów wieczystych jadą na cały grudzień na La Salette, aby wraz z innymi współbraćmi z innych części świata przygotować się do tej tak ważnej decyzji.

Początek szóstego roku studiów – złożenie ślubów wieczystych, przyjęcie święceń diakonatu, obrona pracy magisterskiej oraz bezpośrednie przygotowanie do przyjęcia sakramentu święceń kapłańskich.

Po święceniach: idźcie, ogłoście to całemu mojemu ludowi… przez posługę kapłańską i życie we wspólnocie.

 

Droga kandydata na brata zakonnego

 • 1 rok postulatu – czas poznania siebie, formacji duchowej i intelektualnej;
 • 1 rok nowicjatu – głębsze wejście w życie zakonne – kończy się złożeniem pierwszych ślubów zakonnych (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa) na okres 1 roku i przyjęciem stroju zakonnego (sutanna z czarnym pasem);
 • formacja w Krakowie w naszym Seminarium, żyjąc we wspólnocie wraz z braćmi przygotowującymi się do kapłaństwa (w tym czasie ponawia się śluby zakonne każdego roku).

W ostatnim roku przed złożeniem ślubów wieczystych wyjazd wraz z innymi współbraćmi w grudniu na La Salette, aby wraz z saletynami z całego świata przygotować się do tej tak istotnej decyzji.

Po złożeniu ślubów wieczystych: idźcie ogłoście to całemu mojemu ludowi… przez swoją posługę oraz życie we wspólnocie.

 


Formuła składanych przez nas ślubów zakonnych

Aby odpowiedzieć na wezwanie Matki Bożej z La Salette, pojednawczymi grzeszników, ja, N.N., chcę w duchu wiary naśladować Chrystusa jako regułę mojego życia. Dlatego przez twoje ręce, Najczcigodniejszy Księże Generale, poświęcam się dobrowolnie i całkowicie Bogu na zawsze (lub na rok – w przypadku ślubów czasowych), przez śluby Czystości, Ubóstwa i Posłuszeństwa, zgodnie z Konstytucjami Misjonarzy Matki Bożej z La Salette. Licząc na pomoc Bożą i złączony ze współbraćmi, Misjonarzami z La Salette, chcę świadczyć o zbawczej obecności Boga, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.

Następnie przyjmujący śluby wypowiada znamienne słowa:

Jeżeli wytrwasz w tym świętym powołaniu, w imieniu Pana Boga przyrzekam ci żywot wieczny. W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen!

Jeżeli myślisz o wstąpieniu do naszego Zgromadzenia prosimy o kontakt z Duszpasterzem Powołań:

ks. Maciej Wilczek MS
telefon: 502 450 836
mail: powolania@saletyni.pl