Saletyńskie Duszpasterstwo Powołań

19 września 1846r. Maryja zjawiła się w La Salette dwojgu pastuszkom Maksyminowi i Melanii. Płacząc wzywała ludzi w imieniu Jej Syna do nawrócenia, przypominała o miłości Boga i chrześcijańskim powołaniu do miłości. Skierowała do nich m.in. następujące słowa:

Zbliżcie się, moje dzieci, nie bójcie się, jestem tu po to, by wam opowiedzieć wielką nowinę.

Całość Orędzia z La Salette – znajdziesz tutaj

Jesteśmy Zgromadzeniem, które w wierności słowom Maryi niesie Jezusa współczesnemu człowiekowi  przez posługę pokuty i pojednania, przez naszą obecność w Kościele i życie we wspólnocie jako księża lub bracia zakonni.

Na tej drodze sami każdego dnia chcemy się uświęcać oraz pokazywać drogę ku Chrystusowi drugiemu człowiekowi, często temu, który tę drogę zagubił.

W ten sposób spełniamy posłannictwo Maryi: A więc moje dzieci, przekażcie to całemu mojemu ludowi…

AKTUALNOŚCI

PROGNOZA NA DZIŚ

Codzienny komentarz do fragmentów Ewangelii.