Szlak Maryjny II

Z radością pragnę poinformować, że dom zakonny w Dębowcu bierze udział projekcie „Szlak Maryjny II”. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z tą inicjatywą i podzielenia się swoją opinią poprzez wypełnienie ankiety.

Z pozdrowieniami i błogosławieństwem
ks. Marcin Sitek MS – kustosz Sanktuarium

Drodzy mieszkańcy pogranicza polsko-słowackiego, wędrowcy, podróżnicy, pielgrzymi!

Rzeszowska Agencja Rozwoju regionalnego S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego oraz Partnerem Wiodącym projektu z Samorządowym Krajem Proszowskim koncentruje się na przygotowaniu nowego kompleksowego projektu rozwoju turystyki pielgrzymkowej, który nosił będzie nazwę Szlak Maryjny II. Przygotowywany projekt, jest jest kontynuacją pierwotnego projektu Światło ze wschodu. Dążąc do poinformowania ogółu społeczeństwa, a jednocześnie uzyskania sugestii i pomysłów, z których będziemy czerpać przy tworzeniu tego projektu, zapraszamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych. Chcielibyśmy otrzymać od Państwa uwagi, pytania oraz rekomendacje, które mogłyby przyczynić się do ulepszenia miejsc pielgrzymkowych w regionie pogranicza polsko-słowackiego. Za zgodą naszych kluczowych partnerów utworzyliśmy miejsca do składania ankiet z konsultacji społecznych w: urzędach parafialnych, miejskich i gminnych w Krośnie i Dębowcu, głównym budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, budynku RARR S.A. oraz Lewoczy, Żutinie, Gaboltowie, Litmanovej.

Aby włączyć się w konsultacje społeczne dot. nowo powstałego projektu, można skorzystać z ankiety w formie elektronicznej lub papierowej /złożyć ankietę do urny ankietowej/.

Zapraszamy do wspólnego spaceru po maryjnych miejscach pielgrzymkowych, szlakiem maryjnym pogranicza polsko-słowackiego, który podkreśla walory kulturowe, przyrodnicze, historyczne, społeczne i duchowe naszego regionu z naciskiem na tradycję maryjną. Trasa piesza o łącznej powierzchni ok. 270 km łączy miejsca pielgrzymkowe Dębowiec i Krosno, Lewocza, Ľutina, Gaboltov, Litmanová,. Trasa okrężna prowadzi po istniejących szlakach turystycznych przez góry Čergova, Zamaguria Spiska, Brańsk i Wierchy Lewockie.

Partnerzy projektu:

Po stronie polskiej:  Województwo Podkarpackie, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz parafia w Krosie i Dębowcu.
Po stronie słowackiej: Samorząd Regionu Preszowskiego, Centrum Partnerstwa Innowacyjnego, Ľutina, Lewocza.

Główny cel projektu:

Zwiększenie konkurencyjności Samorządowego Kraju Preszowskiego i Województwa Podkarpackiego poprzez innowacyjne, zrównoważone i inteligentne podejście do rozwoju turystyki kulturowej i edukacyjnej. Planowane zmiany połączą podmioty działające w branży turystycznej, a współpraca między nimi będzie przebiegać dzięki temu płynnie. Powstałe cyfrowe i praktyczne rozwiązania ułatwią aktywne wykorzystanie potencjału pogranicza polsko-słowackiego, dzięki czemu przyciągną do regionów więcej turystów. Rezultatem projektu będzie koncentracja na działaniach wykazujących największy potencjał w regionach, a także mających pozytywny warunek tworzenia nowych innowacyjnych usług z wartością dodaną.

Najważniejsze zadania projektu:

Wsparcie modernizacji i budowy infrastruktury turystycznej (w postaci stworzenia przestrzeni kreatywnej jako ośrodka szkoleniowo-edukacyjnego dla zachowania lokalnych zwyczajów i tradycyjnego rzemiosła).
Rozwój transgranicznych szlaków tematycznych (zarówno terenowych, jak i cyfrowych, którym towarzyszą zabytki kultury materialnej i niematerialnej pogranicza PLSK).
Promocja polsko-słowackiego, materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (jako atrakcyjnego kierunku turystycznego).

O projekcie

Priorytet 3: Kreatywny i atrakcyjny turystycznie obszar przygraniczny.
Cel szczegółowy 1: Wzmocnienie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych.

Nazwa projektu: Szlak Maryjny II

Termin zgłaszania uwag: 24.05.2023 – 30.06.2023
Terytorium realizacji projektu: pogranicze polsko-słowackie
Szacunkowy budżet: 4 000 000 €
Planowany termin realizacji projektu: 01.2024  – 12.2026

Interesariusze:

Indywidualny podróżnik zainteresowany wiedzą
Turyści z regionu zainteresowani wycieczką
Grupy zorganizowane zainteresowane turystyką pielgrzymkową
Rodziny z dziećmi, młodzież, seniorzy
Grupy: szkoły, wspólnoty chrześcijańskie, harcerze, turyści
Pielgrzymi z regionu, z innego regionu, z zagranicy

Kontakt – Koordynatorzy konsultacji:

Zapraszamy do wyrażenia Państwa opinii na temat rozwoju turystyki i turystyki pielgrzymkowej.

Wyrazić opinie mogą Państwo wypełniając ankietę.
https://forms.office.com/e/WECTUuLGLE

Więcej informacji o projekcie Szlak Maryjny II na stronie: https://svatomarianskaput.sk/pl/wyrusz-w-podroz-samopoznania/