ROZEZNAWANIE  

Rozeznawanie swojego powołania to przede wszystkim czas spotkania z Panem Bogiem, bo to On jest Tym, który powołuje człowieka – najpierw do życia a później do stawania się świętym. Takie jest powszechne powołanie każdego człowieka.  Tę prawdę przypomina nam Katechizm Kościoła Katolickiego.

KKK 2013:

Wszyscy chrześcijanie jakiegokolwiek stanu i zawodu powołani są do pełni życia chrześcijańskiego i do doskonałości miłości. Wszyscy są powołani do świętości:“Bądźcie… doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48).

Każdy człowiek sam wybiera (a dokładniej odkrywa) swoją drogę życia.

Powszechne powołanie do świętości może być realizowane na drodze: małżeństwa, kapłaństwa, życia zakonnego bądź samotności. Wszędzie bowiem cel jest jeden: bycie z Bogiem już tu na ziemi i później w niebie na wieki, czyli codzienne stawanie się świętym.

Odkrywanie swojego osobistego powołania nazywa się rozeznawaniem.

 


Jak rozeznać swoje powołanie?

Co jest pomocne w tym, aby dobrze odczytać swoje powołanie?

  1. Słowo Boże – czytanie i rozważanie Pisma Świętego
  2. Modlitwa i życie sakramentalne
  3. Kierownictwo duchowe lub stały spowiednik
  4. Uważne słuchanie tego, co mówi Bóg w Słowie Bożym, na modlitwie, w sakramentach

W poszukiwaniach drogi życia mogą pomagać Ci inni ludzie: kierownik duchowy, spowiednik, rodzina, przyjaciele. Możesz także korzystać z dni skupienia, bądź rekolekcjiJednakże ostateczną decyzję podejmujesz samodzielnie. Dlatego, że to Twoja własna odpowiedź na to, co słyszysz i czujesz w swoim sercu.

 


Co dalej?

  • Wybór drogi życia: małżeństwo, kapłaństwo, życie zakonne
  • Odpowiedź na Boże powołanie
  • Odpowiedzialność czyli trwanie w tym, do czego Bóg mnie powołuje

Powołanie to tajemnica, więc od razu nie będziesz wszystkiego wiedzieć. Bóg będzie stopniowo objawiał Ci czego chce od Ciebie. Z wiarą i zaufaniem powierzasz się Jemu i pozwalasz Mu, żeby Cię prowadził. Wybierasz drogę prowadzącą do Niego. Ty sam dajesz odpowiedź na Jego wołanie – to Twoja własna decyzja. Nikt nie może tego zrobić za Ciebie. Odpowiedzialność polega na codziennym dawaniu odpowiedzi Bogu, w tym do czego mnie powołuje: w małżeństwie, kapłaństwie czy życiu zakonnym.

Wszelkie pytania prosimy kierować do ks. Macieja Wilczka MS:

e-mail: powolania@saletyni.pl
telefon: 502 450 836