church-192597

SDDPP czyli Saletyńskie Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom powstało w 2008 roku. Jego zadaniem jest duchowa pomoc osobom powołanym do wyłącznej służby Bogu w życiu zakonnym i kapłaństwie.

Modlitwą obejmujemy osoby, które już odpowiedziały na wezwanie Jezusa – Pójdź za Mną: księży i braci Saletynów, saletyńskich postulantów, nowicjuszy i alumnów oraz siostry Saletynki, wypraszając dla nich łaskę wytrwania na drodze powołania.

Odpowiadając na wezwanie Chrystusa: Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Łk 10,2), modlimy się także o nowe i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Tutaj znajdziesz tekst modlitwy do codziennego odmawiania.

Każda osoba, która włączy się w SDDPP, zostanie wpisana do Złotej Księgi SDDPP. Za członków SDDPP każdego miesiąca będzie odprawiona Msza św.

Jak możesz przyłączyć się do SDDPP? Wystarczy, że zechcesz wypełnić deklarację naszego Dzieła lub skontaktujesz się z nami a my prześlemy do Ciebie deklarację do wypełnienia:


pobierz plik deklaracji (format MS Word)

Saletyńskie Dzieło Duchowej Pomocy Powołaniom

ul. Koszalińska 12
30-407 Kraków

Adres do korespondencji:

ul. Dąbrowskiego 71
35-036 Rzeszów

Modlitwa do codziennego odmawiania
Panie Jezu, Ty powołujesz wybranych do całkowitego oddania się Tobie w życiu kapłańskim i zakonnym. Spraw prosimy, aby w ich sercach zrodziło się pragnienie odpowiedzi na Twoje wołanie. Niech otwarci na działanie Ducha Świętego staną się żywymi narzędziami w Twoich rękach. Maryjo Saletyńska, porusz serca wielu młodych, aby podążali za Twoim Synem i głosili światu Orędzie pojednania. Amen.