30.01.2019

Dla chcących do nas wstąpić

Jeżeli słyszysz wezwanie: "Pójdź za mną ... zapraszamy ......