Modlitwa o nowe powołania

Panie Jezu, Ty jesteś drogą, prawdą i życiem (J 14,6). Ty dajesz siłę tym, których sam powołujesz, aby całym sercem odpowiedzieli TAK na Twoje wołanie.

Daj wielu usłyszeć Twój głos, który echem rozbrzmiewa w sercu: Pójdź za mną! Niezdecydowanych pociągnij ku sobie swą Miłością, przeżywających trudności napełnij pokojem, a tych, którzy już kroczą za Tobą umacniaj w drodze do świętości.

Matko Boża Saletyńska wyproś nam u Twego Syna tę łaskę, aby nigdy nie brakło tych, którzy z całą gorliwością serca pójdą w świat, aby głosić Twe orędzie wzywające świat do nawrócenia.

Amen.