Anioł Pański z La Salette

1Anioł Pański przyniósł Maryi,
Nowinę pełną wesela,
Że Trójca święta Ją wybrała
Na Matkę Odkupiciela.

Refren:
Zdrowaś Maryjo, Najwyższego łask pełna!
Spośród wszystkich niewiast wybrał Cię Bóg.
O, Matko Boża, miej nas zawsze w opiece!
A w godzinę śmierci za nas się módl!
A w godzinę śmierci za nas się módl!
Za nas się módl!

2„Oto Ja, Służebnica Pana” –
Rzekła Maryja w pokorze –
„Niechaj się spełni zbawcza wola
I odwieczne plany Boże”.

Refren:
Zdrowaś Maryjo, Najwyższego łask pełna…

3Słowo Boże Ciałem się stało,
Zstępując z tronu swej chwały,
I wśród nas, ludzi, zamieszkało,
By przez Krzyż zbawić świat cały.

Refren:
Zdrowaś Maryjo, Najwyższego łask pełna…

4Matko Boża, módl się za nami!
Bez przerwy proś Syna Swego,
Byśmy się stali godni nieba,
Przez Niego obiecanego.

Refren:
Zdrowaś Maryjo, najwyższego łask pełna…

Módlmy się:
Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy Wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, + prosimy Cię, wlej w nasze serca Swoją łaskę, * abyśmy przez Jego Mękę i Krzyż – za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny – zostali doprowadzeni do chwały Zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.