Śluby wieczyste u Misjonarzy Saletynów

7 września 2015 r. w Dębowieckiej Bazylice 2 naszych braci (Adam i Piotr) złożyło Bogu
i Kościołowi na ręce naszego księdza Prowincjała swoje życie poprzez wieczystą
konsekrację zakonną.

 
Chcemy się zatroszczyć, by słowa „Pięknej Pani” nie pozostały w zapomnieniu, by Jej łzy nie zostały zlekceważone – powiedział przełożony polskich saletynów do kleryków, składających w  śluby wieczyste. Za dar powołań i podejmowaną misję Naszego Zgromadzenia Bogu niech będą dzięki.
 
Szersza relacja na stronie naszej Prowincji: